Obec Šišov zriaďuje MOM - mobilné odberové miesto v budove Kultúrneho domu s.č. 81 dňa 27.2.2021 v čase od 8:00 do 18:00 (prestávka 12:00 - 13:00). Obyvateľom obce Šišov odporúčame aby sa testovania zúčastnili v doobedných hodinách podľa rozpisu.
Orientačný čas testovania pre obyvateľov obce Šišov


8:00 – 9:00 hod.
s.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 78,


9:00 – 10:00 hod.
s.č. 80, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 154, 157, 158,


10:00 – 11:30 hod.
s.č. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 182, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234,

 

 

VÍTAME VÁS NA WEB STRÁNKACH OBCE ŠIŠOV

 

 

Obec Šišov sa nachádza 110km od hlavného mesta SR - Bratislavy, v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, v susedstve pohorí Považský Inovec a Tríbeč, ktoré majú vynikajúce poľovné revíry. Geograficky patrí do okresu Bánovce nad Bebravou - Trenčianský kraj.