Oznam o obmedzenej prevádzke Obecného úradu Šišov
Obec Šišov na základe mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky sprísňuje opatrenia
a pristupuje k obmedzeniu osobného kontaktu na minimum. Z tohto dôvodu bude obecný úrad
od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorený.
Pri vybavovaní bežnej agendy odporúčame komunikovať telefonicky alebo elektronicky.
Tel. kontakt: starostka – 0908 53 67 57
matrika, podateľňa – 0907 28 20 78
pokladňa – 0915 376 155
E-mailový kontakt: obecsisov@gmail.com
starostkasisov@gmail.com
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
Oznam o odklade správneho a stavebného konania
Obec Šišov oznamuje, že v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu
COVID-19 odkladá všetky správne a stavebné konania s platnosťou od 16. 3. 2020 na dobu
minimálne 14 dní. Zároveň obec oznamuje, že v tomto období z toho istého dôvodu nebude
prijímať ani nové žiadosti týkajúce sa správneho a stavebného konania.
 
Oznam o zatvorení zberného miesta
Obec Šišov oznamuje občanom, že zberné miesto za budovou Kultúrneho domu Šišov bude
od 16. 3. 2020 minimálne po dobu 14 dní zatvorené.
 
Oznam o zákaze vstupu na detské ihrisko
Obec Šišov oznamuje, že dňom 16. 3. 2020 je zakázaný vstup na detské ihrisko v obecnom
parku. Dôrazne žiadame rodičov, aby predmetný zákaz rešpektovali, nakoľko koronavírus
COVID-19 prežíva na hladkých a kovových povrchoch až 72 hodín.

Oznam o obmedzenej prevádzke Obecného úradu Šišov

Obec Šišov na základe mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky sprísňuje opatrenia

a pristupuje k obmedzeniu osobného kontaktu na minimum. Z tohto dôvodu bude obecný úrad

od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorený.

Pri vybavovaní bežnej agendy odporúčame komunikovať telefonicky alebo elektronicky.

Tel. kontakt: starostka – 0908 53 67 57

matrika, podateľňa – 0907 28 20 78

pokladňa – 0915 376 155

E-mailový kontakt: obecsisov@gmail.com

starostkasisov@gmail.com

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Oznam o odklade správneho a stavebného konania

Obec Šišov oznamuje, že v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

COVID-19 odkladá všetky správne a stavebné konania s platnosťou od 16. 3. 2020 na dobu

minimálne 14 dní. Zároveň obec oznamuje, že v tomto období z toho istého dôvodu nebude

prijímať ani nové žiadosti týkajúce sa správneho a stavebného konania.

 

Oznam o zatvorení zberného miesta

Obec Šišov oznamuje občanom, že zberné miesto za budovou Kultúrneho domu Šišov bude

od 16. 3. 2020 minimálne po dobu 14 dní zatvorené.

 

Oznam o zákaze vstupu na detské ihrisko

Obec Šišov oznamuje, že dňom 16. 3. 2020 je zakázaný vstup na detské ihrisko v obecnom

parku. Dôrazne žiadame rodičov, aby predmetný zákaz rešpektovali, nakoľko koronavírus

COVID-19 prežíva na hladkých a kovových povrchoch až 72 hodín.

 
 

Vážení občania, 

v súvislosti so šírením koronavírusu obec prosí občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. To znamená:

- vyhýbať sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí, 

- zbytočne necestovať, 

- pri komunikácií dodržiavať odstup,

- dodržiavať prísnu hygienu. 

 

Dôležité oznamy: 

1. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR platí v obci od 10. 3. 2020 na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. 

 

2. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR budú školy a školské zariadenia v SR od pondelka 16. 3. 2020 zatvorené na dva týždne t.j. do 27. 3. 2020. V našej obci bude od uvedeného dátumu zatvorená Základná škola aj Materská škola. 

 

3. Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia. 

 

4. Na základe rozhodnutia vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 nesmú sláviť verejné bohoslužby. To znamená, že sa v stanovenom termíne nebude sláviť svätá omša ani v kostole v Šišove. Priame prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX: Pondelok – Piatok: 7:00 h, 12.00 h, 19:00 h Sobota: 7.00 h, 18:00 h Nedeľa 15.3.2020: 10:30 h, 18:00 h Nedeľa 23.3.2020: 10:00 h, 18:00 h.

Treba dôkladne zvážiť osobnú návštevu a prednostne využiť telefonický alebo mailový kontakt. Tel. 038/7696144 email: sisov@nrb.sk 

 

5. Na základe mimoriadnej situácie vyzývame všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu a na komunikáciu využívali elektronický alebo telefonický kontakt. 

 

6. Dôležité telefónne čísla: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203 Email: novykoronavirus@uvzsr.sk Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením koronavírusu novú infolinku. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

 

7. Dôležité opatrenia a usmernenia v súvislosti s koronavírusom 

 

Rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky nájdete na 

 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4087:covid19-ustredny-krizovy-tab-zavadza-alie-opatrenia-zatvoria-sa-koly-inletiska- karantena-plati-pre-vetkych-ktori-sa-vratia-zo-zahraniia&catid=250:koronavirus2019-ncov&Itemid=153 

 

Bližšie informácie ohľadom čerpania OČR alebo PN nájdete na https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novymkoronavirusom/68337s. 

 

Informácie a dokumenty nájdete aj na stránke ZMOS na odkaze https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

 

VÍTAME VÁS NA WEB STRÁNKACH OBCE ŠIŠOV

 

 

Obec Šišov sa nachádza 110km od hlavného mesta SR - Bratislavy, v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, v susedstve pohorí Považský Inovec a Tríbeč, ktoré majú vynikajúce poľovné revíry. Geograficky patrí do okresu Bánovce nad Bebravou - Trenčianský kraj.