Plošné testovanie obyvateľov v obci Šišov

"Zachráňme spolu životy"

Odberové miesto: Kultúrny dom v Šišove

Termín testovania: 10. 4. 2021 čas: 08:00 - 16:00 hod.

Posledný odber bude vykonaný: dňa 10. 04. 2021 o 15.45 hod. 

Hygienická prestávka: 12:00 - 13:00 hod.

Odberové miesto je zriadené predovšetkým pre obyvateľov obce Šišov, Chudá Lehota, Borčany a Pečeňany.

Časový harmonogram testovania podľa obcí:

Deň: 10. 04. 2021

08:00 - 11:30 hod. obyvatelia obce Šišov

13:00 - 14:00 hod. obyvatelia obce Pečeňany

14:00 - 14.30 hod. obyvatelia obce Chudá Lehota

14.30 - 15.45 hod. obyvatelia obce Borčany

Testovanie je prioritne určené pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Šišov, Chudá Lehota, Borčany a Pečeňany.

Na testovanie je potrebné priniesť: občiansky preukaz  a pripraviť si telefónne číslo.

Odporúčame občanom jednotlivých obcí zúčastniť sa na testovaní podľa rozpisu uvedeného v časovom harmonograme (viď. vyššie).

Testovanie je prednostne určené občanom od 15 do 65 rokov. Preto prosíme najmä seniorov, aby zvážili účasť na testovaní, z dôvodu rozšírenia novej britskej mutácie  koronavírusu, ktorý má oveľa vyššiu schopnosť šírenia ako pôvodný vírus.

Občania budú mať povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom  antigénového alebo  PCR  testu   v súlade s Uznesením Vlády SR č. 30, zo dňa 17. 1. 2021.

 

VÍTAME VÁS NA WEB STRÁNKACH OBCE ŠIŠOV

 

 

Obec Šišov sa nachádza 110km od hlavného mesta SR - Bratislavy, v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, v susedstve pohorí Považský Inovec a Tríbeč, ktoré majú vynikajúce poľovné revíry. Geograficky patrí do okresu Bánovce nad Bebravou - Trenčianský kraj.