Revitalizácia centra obce - Výstavba verejného hygienického zariadenia, Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa kostola, Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa domu smútku