2018

Zmluva o poskytovaní služby                   Dátum zverejnena 28.3.2018        Dátum učinnosti 29.3.2018
 
Zmluva o dielo a licenčná zmluva           Dátum zverejnena 12.2.2018        Dátum učinnosti 13.2.2018